Sanyang Wetland (Sanyang Sub-District, Ouhai District)

Zhongshan Park (East of Gongyuan Rd.)

Ma’anchi Park (No.101, East Ma’anchi Rd.)

Xiushan Park (No.69, Jinxiu Rd.)

Yangfushan City Park (Yangfushan)

Bailuzhou Park (South Feixia Rd.)

Mochi Park (Mochifang)

 

Jingshan Zoo(No.98, East Xishan Road)